3+
0
0

Pomáháme s vámi

Rozhodli jsme se podporou vybraných neziskových charitativních projektů a organizací pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce.


Projekty organizace Člověk v tísni

člověk v tísni

Od roku 2014 podporujeme projekty organizace Člověk v tísni - například SOS Ukrajina, Skutečný dárek, SOS Nepál a jiné.
www.clovekvtisni.cz


Darujte nepoužívané brýle

daruj staré brýle

Leží vám doma staré a nepoužívané brýle? Pošlete je dál a pomozte tak dětem i dospělým z rozvojových zemích. Sběrný box najdete v naší prodejně.
www.lci-d122.org


Dobří andělé s čočkami

dobrý anděl

Od roku 2012 každoročně finančně podporujeme rodiny, kterým do života zasáhlo zákeřné onemocnění. Pomáhejte s námi.
www.dobryandel.cz


Dar českému sdružení obětí dopravních nehod

sdružení obětí dopravních nehod

V polovině roku 2014 jsme věnovali jednorázový dar 10 000 Kč na podporu pozůstalé, kteří při nehodě přišli o své blízké.
www.csodn.cz


Doma v lese

doma v lese Od roku 2013 každoročně finančně podporujeme školku Doma v lese v rámci hesla "všude dobře, venku nejlíp".
www.domavlese.cz


Kozí Vánoce

skutečný dárek Nakoupili jsme malé stádo koz, které Člověk v tísni zprostředkovaně zajišťuje pro lidi v Etiopii, Kongu nebo v Angole. Koza pro chudé rodiny znamená zdroj příjmů, které uživí celou rodinu s dětmi i několik let.
www.skutecnydarek.cz.


10. ročník Kuře - Pomozte dětem!

Kuře - Pomozte dětem!

V rámci 10. ročníku sbírkové akce Kuře - Pomozte dětem jsme z každé objednávky věnovali 3 Kč - podařilo se shromáždit 41 844,- Kč. Dalších 3 156,-Kč věnovali pracovníci Čočkyshopu a celkem jsme tedy na sbírkové konto v roce 2008 přispěli 45 000,- Kč.
www.pomoztedetem.cz